Doradztwo strategiczne i operacyjne w obszarze centralizacji i optymalizacji procesów biznesowych

Przeprowadzamy analizę efektywności procesów biznesowych oraz rekomendujemy konkretne działania usprawniające ich funkcjonowanie. Doradzamy w zakresie standaryzacji i automatyzacji procesów, a także wdrożenia struktury organizacyjnej zorientowanej procesowo. Pomagamy przedsiębiorstwom optymalnie korzystać z ich zasobów i stale monitorować jakość oraz efektywność operacyjną za pomocą skrojonych na miarę wskaźników SLA i KPI.

Obsługujemy cały cykl życia produktu jakim jest CUW / SSC - od przygotowania studium opłacalności projektu wdrożenia poprzez analizy efektywności operacyjnej, optymalizację działania CUW oraz zmianę modelu operacyjnego z CUW na Centrum Kompetencji. Zarządzamy procesem outsourcingu procesów do zewnętrznego dostawcy, a także insourcingu z organizacji BPO. Projektujemy i realizujemy wdrożenia modeli hybrydowych.

 

Kompleksowo wspieramy migrację procesów zarówno związaną z centralizacją obszarów biznesowych w ramach danej organizacji jak i z outsourcingiem lub insourcingiem. Doradzamy również na etapie zapytań ofertowych (RFP), selekcji zewnętrznego dostawcy usług oraz negocjacji cenowych. Podczas tranzycji procesów stosujemy profesjonalne metodyki zarządzania projektowego oparte nie tylko o Prince czy PMI, ale przede wszystkim będące wynikiem wieloletniego doświadczenia w tego typu działalności.

 

Przeprowadzamy badania stanu obecnego środowiska technologicznego firm i identyfikujemy nieefektywności funkcjonalne systemów i aplikacji. Rekomendujemy ich optymalizację lub wdrożenia nowych, dostosowanych do potrzeb organizacji, rozwiązań. Dostarczamy analizy pod kątem efektywnego i uzasadnionego kosztowo wprowadzenia rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów (Robotic Process Automation).

 

Dostarczamy analizy wykonalności na potrzeby centralizacji i wdrażania procesów biznesowych. Przeprowadzamy audyty efektywności operacyjnej, jakości i oceny ryzyka. Służymy doświadczeniem z zakresu przygotowywania zapytań ofertowych i wsparcia procesu decyzyjnego przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług.

 

Doradzamy w obszarze programów pomocy regionalnej dostępnych dla nowych projektów inwestycyjnych (grant na tworzenie miejsc pracy i / lub nakłady inwestycyjne) . Oferujemy kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem dokumentacji i złożeniem wniosku o przyznanie takich świadczeń.

 

 

 

Ładuję ...

100

zrealizowanych projektów

50

krajów w zasięgu oddziaływania

7
500

przeniesionych                      stanowisk pracy

17

otwartych centrów usług wspólnych

30

wdrożonych / wdrożeń nowych technologii

https://www.4synchronicity.pl/sites/default/files/paralaxa_0.jpg

Ładuję ...

News

W dzisiejszej tak szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, aby odnosić sukces, firmy zmuszone są elastycznie reagować na zindywidualizowane potrzeby rynków oraz swoich klientów. To...
Looking for ideas?
Zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez 4Synchronicity i Edicom! Wydarzenie poświęcone jest efektywnym wdrożeniom rozwiązań optymalizacyjnych i automatyzacji procesów biznesowych i...

Ładuję ...

O nas

Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w modelowaniu procesów biznesowych w obszarze usług wspólnych i rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Dzięki elastycznemu podejściu w procesie definiowania potrzeb oraz znajomości mechanizmów i narzędzi jakie zdobyliśmy pracując dla topowych amerykańskich oraz europejskich firm z Fortune 500 doskonale odnajdujemy się w roli konsultantów zewnętrznych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów.

Angażujemy się w proces transformacji struktur organizacyjnych różnej wielkości firm, zarówno w skali globalnej jak i regionalnej.

Zajmujemy się optymalizacją struktur biznesowych na poziomie ich jakości i wydajności tak, aby były transparentne i służyły realizacji  celów strategicznych naszych klientów.

Nasze ekspertyzy obejmują projektowanie procesowe, wdrażanie i przekształcanie struktur modeli operacyjnych.

Koncentrujemy się na doskonaleniu procesów, wzroście efektywności i konkurencyjności w obszarach operacyjnych.

 

Ładuję ...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nasi Klienci