Wiktor Doktór o 4Synchronicity

Wiktor Doktór jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych ekspertów branży BSS (Business Support Services). Jako prezes grupy Pro Progressio zajmuje się szeroko pojętą promocją sektora nowoczesnych usług dla biznesu (Centra Usług Wspólnych, outsourcing procesów BPO, usługi badawczo-rozwojowe R&D). Jest także współtwórcą portalu internetowego OutsourcingPortal oraz dwumiesięcznika Outsourcing&More, a ostatnio nagrywa podcasty związane z tematyką branży.

Wystąpienie Mariusza Szałaja na Uniwersytecie SWPS

Kim jest sprawny lider? I czy w każdej kulturze będzie on postrzegany tak samo? Czy wykształcenie osobowości lidera jest możliwe? A jeśli nie, to czy wiedza i umiejętności wystarczą, aby być dobrym przywódcą? Czy kompetencje „twarde” są ważniejsze od „miękkich”? Jak zarządza się dużymi międzynarodowymi zespołami?

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych

Początkiem efektywnie przeprowadzonej optymalizacji procesów biznesowych powinno być gruntowne zbadanie stanu obecnego. Warto poznać cały kontekst badanego obszaru, ustrukturyzować działania naprawcze i uniknąć działania punktowego. Idealnym narzędziem do tego zadania jest Mapowanie Strumienia Wartości, które pozwala przedstawić w formie graficznej wszelkiego rodzaju nieefektywności procesowe i to zarówno te wynikające z przepływu zadań, struktury organizacyjnej, jak i te związane ze wsparciem (bądź jego brakiem) w zakresie systemów i aplikacji IT. Informacje uzyskane w ten sposób uzupełniamy o dane statystyczne (liczba transakcji, czas trwania, procent błędów etc.) i alokację zasobów do każdego procesu oraz zadania. Właśnie tak tworzymy pełny obraz aktualnego procesu wraz z jego silnymi i słabymi stronami.

Joanna Manikowska dołącza do 4Synchronicity!

Joanna będzie odpowiedzialna za rozwój obszarów biznesowych, komplementarnych ze strategicznymi założeniami 4Synchronicity, jak również będzie dbała o budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych.

Mapowanie procesów biznesowych

VSM

Podczas optymalizacji działań przedsiębiorstwa należy sięgać po różnorodne narzędzia, które pozwolą na właściwe określenie obszarów koniecznych do zmiany w cyklach produkcyjnych, a także wdrożenie potrzebnych działań. Jedną z takich metod jest mapowanie procesów biznesowych.

 

Strony

Ładuję ...