Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem Grzegorza Kubery z Digital Finance Excellence o centralizacji procesów biznesowych. Wśród ekspertów między innymi Mariusz Szałaj, który mówi o motywach podjęcia decyzji o budowie Centrum Usług Wspólnych i najczęściej popełnianych błędach w tego typu projektach. 

Oto kilka najważniejszych fragmentów:

"Niektóre firmy mają również problem z odpowiednim nadzorem, jeśli chodzi o procesy biznesowe w strukturze rozproszonej. — Znam przypadki firm, w których dział zobowiązań mógł zaksięgować fakturę na 20 różnych sposobów. To ma oczywiste przełożenie nie tylko na jakość danych, czy szeroko rozumiany obszar kontroli, ale również na proces szkolenia nowych pracowników i późniejszego zarządzania wiedzą — mówi Mariusz Szałaj, CEO w 4Synchronicity, firmie specjalizującej się w modelowaniu procesów biznesowych w obszarze usług wspólnych i rozwiązań restrukturyzacyjnych."

"Do podjęcia decyzji o stworzeniu CUW może też przyczynić się jakieś przykre zdarzenie, np. związane z oszustwem. — Wtedy firma może zdecydować o stworzeniu CUW, aby zcentralizować procesy w celu zwiększenia kontroli — tłumaczy Mariusz Szałaj. Wszystko też sprowadza się do kosztów, bo dobrze przeprowadzona centralizacja procesów może przynieść wymierne oszczędności finansowe."

"Stworzenie CUW wiąże się z wieloma kompetencjami, których firma może nie mieć. Wtedy oczywiście musimy ich poszukać poza organizacją, ale tu warto zwrócić uwagę na fakt, aby nie oddać projektu tworzenia CUW w całości zewnętrznym specjalistom. — Najlepiej jeśli zespół projektowy będzie złożony zarówno z zewnętrznych doradców, jak i wewnętrznych pracowników, którzy w trakcie trwania projektu będą mogli przejmować know-how i rozwijać swoje umiejętności w zakresie standaryzacji, centralizacji i optymalizacji procesów — zauważa Mariusz Szałaj. — Taki właśnie model rekomendujemy jako 4Synchronicity i w takim modelu zwykle pracujemy — dodaje, podkreślając, że wiedza, która zostaje już po wdrożeniu projektu, jest potem dla danej firmy kluczowa."

Cały artykuł dostępny jest pod tym linkiem.